Executive coaching

Ont-dek de impact en blijvende resultaten van onze interactieve coachings voor jezelf en jouw organisatie / bedrijf!

Als coach - inspirator begeleid ik jou samen met (of zonder) paarden in het realiseren van persoonlijke groei en professionele ontwikkeling.

We starten vanuit jouw wens-vraag en werken in het tempo waaruit jij de hoogste kwaliteit van onze begeleiding kan genereren. 

Er ontstaat stapsgewijs meer helderheid in wat jouw meest essentiële doelen zijn en hoe deze te bereiken. 

Onze interactieve sessies kunnen jou helpen bij het identificeren van sterktes en zwakten, het ontwikkelen van vaardigheden, het aanpakken van uitdagingen en het verbeteren van leiderschap. 

Deze dragen eveneens bij tot het verbeteren van communicatievaardigheden, het aanpakken van conflicten, het samenwerken, het verhogen van productiviteit alsook het verminderen van stress, het doorbreken van vastgeroeste en/of achterhaalde patronen, …

Je genereert een groei in de ontwikkeling van sociale en emotionele intelligentie. Volgens studies is het verschil tussen middelmatige en excellentie leiders te verklaren vanuit hun emotionele intelligentieniveau. 

Executive coaching is gericht op het optimaliseren van jouw prestaties als leidinggevende of bestuurder welke meetbaar zullen worden in de verbeterde resultaten van de onderneming.

Relaties tussen jou en je teamleden of andere stakeholders krijgen een nieuwe dimensie.

Je ont-wikkelt authentiek & natuurlijk leiderschap vanwaaruit je teams met ownership weet aan te voeren en inspireren. 

Als vernieuwend leider schenk en ontvang je vertrouwen, laat je teams sprankelen vanuit de ont-wikkeling van hun talenten en het trainen in effectieve gewoonten. 

Omdat jij de inspirator bent van jouw beste team(s)

Wij verzorgen begeleiding en coaching inzake leiderschap, carrière, organisatie, …